Oslavujú spoločne!

Dnes sú meniny svätej sestry Faustíny a výročie smrti blahoslaveného kňaza Michala Sopočka. Tak ako mali spoločnú misiu ohlasovať pravdu o Božom milosrdenstve na zemi, tak teraz v nebi oslavujú deň, ktorý je pre nich oboch dôležitý – 15. február.

Boh miloval obidvoch. Svätá sestra Faustína rok a pol pred svojou smrťou v deň svojho meninového dňa počula vo svojej duši: „Hostia milá môjmu Otcovi, vedz o tom, dcéra moja, že celá Najsvätejšia Trojica má v tebe svoje zvláštne zaľúbenie, a to preto, lebo žiješ výlučne Božou vôľou. Žiadna obeta sa s touto nedá porovnať“ (Den. 955).

O vdp. Michalovi Sopočkovi, ktorý bol jej duchovným vodcom, čítame v Denníčku Ježišove slová: „Je to kňaz podľa môjho srdca, jeho úsilie je mi milé. (…) Cez neho rozsievam útechu pre trpiace a utrápené duše, cez neho sa mi zapáčilo rozšíriť úctu k môjmu milosrdenstvu. Cez toto dielo milosrdenstva sa ku mne priblíži viac duší, než keby dňom i nocou rozhrešoval až do konca svojho života. Lebo takto by pracoval len do konca života a cez toto dielo bude pracovať do konca sveta“ (Den. 1256).

Ďakujme Bohu za týchto horlivých apoštolov, v ktorých mal Boh svoje zaľúbenie. Nech nám vyprosia Božie milosrdenstvo.

Svätá sestra Faustína, oroduj za nás!

Blahoslavený Michal Sopočko, oroduj za nás!