Oficiálne zriadenie spoločenstva združenia Faustínum vo Varšave – 01.04.2023