Odovzdat’ sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – Úvod