Odovzdat‘ sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – Úvod

30-dňová príprava odovzdania sa milosrdnému Bohu cez Máriu – to je náš návrh na duchovnú cestu na mesiac máj. Pozývame vás prežiť túto cestu spolu s nami, aby sme sa v čase skúšok všetci odovzdali Božiemu milosrdenstvu. Podrobnosti si môžete vypočuť v úvode, ktorý prezentuje sr. Miriam Janiec KMBM.