Odovzdám sa milosrdnému Boha cez Máriu

Úkon odovzdania sa milosrdnému Boha cez Máriu

Bože, Otec milosrdenstva, môj nebeský Otec, ktorý si ma stvoril z lásky a udržuješ ma ustavične v existencii. Zvelebujem ťa za dar života, ktorý si mi dal. Môj život chcem dnes odovzdať do tvojich rúk, aby si ma vždy nosil pri svojom Otcovskom srdci a udržoval ma svojím milosrdenstvom. Od dnešného dňa chcem nastúpiť na cestu dôvery v teba, aby sa vo mne naplnili milosrdné plány, ktoré máš s mojím životom. Vykonaj vo mne to, čo chceš, rovnako ako si konal v živote Márie, svojej milovanej dcéry. Stvárňuj ma podľa svojho zaľúbenia, aby som sa stal podobným tej, ktorá je celá krásna a celá preniknutá tvojím otcovským milosdenstvom.

Milosrdný Ježiš, môj Spasiteľ! Pohnutý milosrdenstvom voči mne hriešnemu si prišiel na zem, aby si ma zachránil. Kvôli mne si sa nechal pribiť na kríž, kvôli mne si zomrel a kvôli mne si premohol smrť. Ďakujem ti za nový život, ktorý mi dávaš. Odovzdávam sa ti, aby ma lúče milosrdenstva plynúce z tvojho prebodnutého boku obklopili, prenikli a uzdravili. V nich chcem nachádzať neoceniteľný dar sviatostí: svätého krstu, Eucharistie a sviatosti pokánia. Sľubujem ti, že odteraz budem čerpať z týchto zdrojov milosrdenstva a s pomocou Márie, tvojej a mojej matky, budem verne zotrvávať pri tebe a počúvať tvoje slovo. Chcem hľadieť na tvoj život, aby som sa ti čoraz viac podobal. Chcem byť tvojím učeníkom a byť milosrdný ako ty, Ježišu!

Duch Svätý, môj Tešiteľ a Obhajca! Ty si vo mne a so mnou v každom okamihu môjho života. Zvelebujem ťa, pretože ma vedieš, dávaš mi dobré vnuknutia a posväcuješ ma. Duch lásky a milosrdenstva, ktorý napĺňaš moje srdce dôverou a posilňuješ ma v každom duchovnom boji a skúške! Dnes sa ti zverujem cez tvoju prečistú Nevestu Máriu. Sprevádzaj ma a naplň ma svojou prítomnosťou a darmi! Od dnešného dňa patrím Márii a žijem v nej. Verím, že keď ju uvidíš vo mne, s radosťou prídeš ku mne a budeš žiť v mojom srdci. Duch Svätý, chcem už navždy žiť v tvojej prítomnosti!

Mária, Matka milosrdenstva, miluješ ma a vedieš ma celým mojím životom. Ďakujem, že si! Som si vedomý veľkosti Božieho milosrdenstva, ktoré som zakúsil vo svojom živote, a preto dnes v prítomnosti mojich svätých patrónov, anjela strážcu, všetkých anjelov a svätých, sa týmto úkonom vedome odovzdávam milosrdnému Bohu prostredníctvom teba, Mária, ktorá si jeho milovanou dcérou, matkou a nevestou. Do tvojich materinským rúk vkladám dnes nanovo celý môj život, moju minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Zverujem ti svoju dušu a telo, môj rozum, vôľu a srdce. Zverujem ti všetko, čo mám. Všetko, čo bude vo svojom živote robiť, chcem odteraz robiť s tebou, v tebe, prostredníctvom teba a pre teba. Viem, že ty si nič nenecháš pre seba a všetko odovzdáš Bohu. Mária, dnes sa cez teba nanovo odovzdávam Bohu, pretože iba on je moja cesta, pravda a život, moja Láska a Milosrdenstvo.

Bože, ty si môj Otec! Ježiš, ty si môj priateľ a ženích mojej duše! Duch Svätý, môj Ttešiteľ a Vodca! Ó, moji traja! Moje všetko! Môj jediný milosrdný Boh! Celý som tvoj cez Máriu! Som tvoje dieťa a služobník. Pošli ma kamkoľvek chceš a používaj ma pre dielo evanjelizácie a hlásania pravdy o tvojom milosrdenstve. Amen.

Ježišu, dôverujem Ti! Mária, zasväcujem sa Ti!