Obrady prijatia do združenia Faustínum – 28.04.2022