Nový tím v združení „Faustinum“

V novom formačnom roku sa tím sestier, ktoré pracujú v združení Faustínum, rozrástol. Pripojila sa k nám sr. M. Clareta Fečová a sr. M. Stefania Kromska.
Aj vo vedení združenia nastali zmeny. Zástupkyňou vedúcej združenia sa stala sr. M. Emanuela Gemza. Novou členkou hlavnej správy bola menovaná sr. M. Clareta Fečová.
Zverujeme sa do vašich modlitieb, aby sme vedeli úzko spolupracovať s Duchom Svätým a spolu s vami hlásali Božie milosrdenstvo celému svetu!