Noví členovia združenia Faustínum

V sobotu 17. októbra Hlavná správa Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum so sídlom v Krakove prijala 16 nových členov. Sú nimi: kňaz, pôvodom Poliak, ktorý v súčasnosti pracuje v Spojených štátoch amerických a pätnásť osôb zo Slovenska. Nové členky a členovia pochádzajú z Košíc, Koprivnice, Stulian, Čierneho a Skalitého. Sme veľmi radi, že sú medzi nami noví apoštoli milosrdného Ježiša a prajeme im, aby zvlášť v týchto časoch vyprosovali milosrdenstvo pre našu vlasť i celý svet a boli autentickými šíriteľmi Božej lásky a obetavej služby blížnym.