Noví členovia Faustínum

Hlavná správa prijala 6 nových členov do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum: dvoch z Poľska, jedného z Českej republiky, zo Španielska, z Talianska a z Libanonu. Tešíme sa, že do nášho spoločenstva pribudli noví apoštoli milosrdného Ježiša, ktorí sa chcú ešte viac pripojiť k misii svätej Faustíny a hlásať posolstvo o Božom milosrdenstve celému svetu. Prajeme im, aby  naďalej rástli v dôvere a oddane slúžili tým, ku ktorým ich milosrdný Ježiš posiela.