Noví členovia Faustínum

20. januára bolo na zasadnutí správnej rady prijatých 9 nových členov do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva „Faustínum“:
jeden kňaz zo Slovenska
a osem laikov: tri z Poľska, dvaja z Talianska, jeden zo Španielska, jeden z USA a jeden z Francúzska.

Tešíme sa, že do nášho spoločenstva pribudli noví apoštoli milosrdného  Ježiša, ktorí sa chcú ešte viac pripojiť k misii svätej Faustíny a hlásať posolstvo o Božom milosrdenstve celému svetu. Prajeme im, aby  naďalej rástli v dôvere a oddane slúžili tým, ku ktorým ich milosrdný Ježiš posiela.