Noví členovia “Faustinum”

Na májovom zasadnutí vedenia boli do skupiny členov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum prijatí 3 noví členovia: jeden z Francúzska a dvaja zo Slovenska. Tešíme sa, že do nášho spoločenstva sa pripojili noví apoštoli Milosrdného Ježiša, ktorí chcú vyprosiť Božie milosrdenstvo pre svet a žiť tajomstvo Božieho milosrdenstva. Prajeme im, aby vďaka duchovnej podpore svojej patrónky – svätej Faustíny, boli vo svojich spoločenstvách svedkami Božej lásky a oddanej služby blížnym.