Novéna pred Nedeľou Božieho Milosrdenstva 2021

Na Veľký piatok začíname novénu pred Nedeľou Božieho Milosrdenstva. Pán Ježiš prosil sv. Faustínu, aby sa takto pripravila na deň, v ktorom uctievame Boha v tajomstve jeho nepochopiteľného milosrdenstva. V tejto novéne udelím dušiam všetky milosti (Den. 796), prisľúbil Ježiš Apoštolke Božieho Milosrdenstva. 

Novéna pozostáva z modlitby korunky Božieho Milosrdenstva počas deviatich dní. Pre lepšie prežitie tejto novény odporúčame rozjímať o slovách, ktoré Pán Ježiš hovoril sv. Faustíne (Den. 1209 – 1229). Každého z vás povzbudzujeme, aby ste sa takto duchovne  pripravili na slávenie  Nedele Božieho Milosrdenstva. V prílohe nájdete celý text novény.