Novéna k sv. sestre Faustíne 2022

26. septembra začíname novénu pred liturgickou slávnosťou sv. sestry Faustíny.

Počas deviatich po sebe nasledujúcich dní budeme rozjímať nad úryvkami z „Denníčka“, ktoré nám predstavia tajomstvo detskej dôvery v Boha, a pomodlíme sa litánie k sv. Faustíne.

Nech nám táto novéna pomôže pripraviť si srdcia na hlboké prežitie slávnosti sv. sestry Faustíny, osobitnej patrónky apoštolov Božieho milosrdenstva.

Pripojte sa v tejto novéne k nám a pomodlime sa ju spoločne.

Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video