Nedeľa Božieho milosrdenstva

Evanjelium: (Jn 20, 19-31)

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“

Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“

O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“

Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“

Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“

Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“

Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala  (Den. 420, 505, 699, 695)

Tento sviatok vyšiel z vnútra môjho milosrdenstva a je potvrdený v hlbinách môjho zľutovania. Získa ho každá duša, ktorá verí a dôveruje môjmu milosrdenstvu.

Celá moja ničota tonie v mori tvojho milosrdenstva, s dôverou dieťaťa sa vrhám do tvojho náručia, Otče milosrdenstva, aby som ti priniesla náhradu za nedôveru toľkých duší, ktoré sa boja dôverovať ti. Ó, aké malé množstvo duší ťa skutočne pozná. Ó, ako vrúcne túžim, aby duše vedeli o sviatku milosrdenstva. Korunou tvojich diel je milosrdenstvo. O všetko sa staráš ako citlivá, najnežnejšia matka.

Dcéra moja, hovor celému svetu o mojom nepochopiteľnom milosrdenstve. Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát.

Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva.

a

  • Dnes slávime sviatok Božieho milosrdenstva, ktorý je pre nás taký dôležitý a ktorý Ježiš chcel pre naše dobro. Aká je moja odpoveď a otvorenosť srdca na prijatie prisľúbených milostí?
  • V tento výnimočný deň pamätajme na postoj dôvery k Bohu a milosrdenstva k blížnym a privádzajme celé ľudstvo k prameňu milosrdenstva.
  • Pán Ježiš vraví každému z nás: Hovor celému svetu o mojom nepochopiteľnom milosrdenstve.