Nedeľa Božieho milosrdenstva vo waleskej diecéze Menevia

Nedeľa Božieho milosrdenstva v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva vo waleskej diecéze Menevia

Nedeľa Božieho milosrdenstva 2021

Naše oslavy sa začali sobotnou večernou vigílnou. V samotnú nedeľu Božieho milosrdenstva sa slávili štyri sv. omše a pred každou sme sa modlili Korunku Božieho milosrdenstva.

Boli sme požehnaní prítomnosťou vdp. Liana a  Roboma, dvoma hosťujúcimi kňazmi, ktorí neúnavne vysluhovali sviatosť pokánia mnohým ľuďom. Niektorí prišli najmä kvôli spovedi.

Canon Jason Jones zahájil špeciálne popoludňajšie oslavy požehnaním obrazov Božieho milosrdenstva, ktoré si ľudia priniesli alebo kúpili v obchode.

Nasledovala adorácia Najsvätejšej sviatosti s predĺženým časom adorácie, ruženec a litánie k Božiemu milosrdenstvu, čítanie z Denníčka sv. Faustíny a Korunka Božieho milosrdenstva.

Oslavy pokračovali o 15.00 hodine modlitbou v hodine milosrdenstva, ktorú ohlásil nedávno nainštalovaný zvon, ktorý sme nazvali zvon sv. Faustíny, aby každý deň zvonil a ohlasoval Božie milosrdenstvo.

Na záver sme si mohli uctiť relikvie sv. Faustíny a sv. Jána Pavla II.

S potešením sme privítali aj otca Roba Daviesa na sv. omši o Božom milosrdenstve. Okrem pomoci pri spovediach bol aj celebrantom sv. omše a. Bola to jedna z jeho prvých omší, keďže bol vysvätený za kňaza počas pandémie minulý rok v septembri.