Nedeľa Božieho Milosrdenstva v Haarlem, Holandsko

Sviatok Božieho Milosrdenstva bol slávnostne slávený 11. apríla 2021 v katedrálnom kostole v historickej časti mesta Haarlem v Holandsku. Bola to dvanásta slávnosť Nedele Božieho Milosrdenstva organizovaná Apoštolátom Božieho Milosrdenstva Holandska od roku 2009. Slávnosť začala hodinou milosrdenstva o 15.00, adoráciou, po ktorej nasledovala modlitba korunky Božieho milosrdenstva. Páter Reuben Torres viedol Eucharistickú adoráciu a udelil požehnanie. O 15.30 nasledovala svätá omša, ktorú celebroval biskup mesta Haarlem, Amsterdam, Johannes W.M. Hendricks.