Nedeľa Božieho milosrdenstva 2021

Pozývame vás vypočuť si príhovor o sviatku Božieho milosrdenstva. Prajeme Vám, aby ste dobre prežili tento deň, o ktorom Pán Ježiš povedal, že túži vylievať celé more milostí na naše duše. Využime Božiu veľkodušnosť a ponorme sa s dôverou do oceánu milosrdnej lásky.