Na záver

Gratulujeme vám, že ste  vytrvali až do konca na ceste odovzdania! Na konci našej 30-dňovej spoločnej cesty vás pozývame, aby ste sa prostredníctvom Márie odovzdali milosrdnéhu Bohu. Môžete to urobiť pomocou nahrávky alebo textu navrhnutého na našej webovej stránke. Tiež vás pozývame, aby ste napísali svoj vlastný úkon odovzdania, v ktorom budete môcť vyjadriť pred milosrdným Bohom a Máriou svoje osobné túžby, ktoré sa vo vás zrodili za posledný mesiac. Úkon odovzdania môžete učiniť počas svätej omše po prijatí sv. prijímania alebo v čase podľa vášho výberu pri zapálenej sviečke vo vašom dome počas osobnej modlitby.

Veríme, že obdobie prípravy na odovzdanie sa milosrdnému Bohu cez Máriu bolo pre vás časom milosti a zakúsenia Božieho milosrdenstva. Ak chcete, napíšte nám svoje svedectvo o tom, ako ste prežili túto cestu a aké milosti ste dostali od Boha. Vaše svedectvo umiestníme na našej webovej stránke, aby sme sa mohli obohatiť vašou duchovnou skúsenosťou. Napíšte nám na adresu: sekretariat@faustinum.pl.