Mojím patrónom pre rok 2023 je…

V Denníčku čítame: „Na Nový rok u nás býva zvykom vyžrebovať si zvláštnych patrónov na celý rok“ (Den. 360).  

Povzbudzujeme vás, aby ste si na tento nový rok vylosovali špeciálneho patróna. Stačí navštíviť našu stránku www.milosrdenstvo.sk vyplniť krátky formulár a následne vám príde informácia o vašom tohoročnom patrónovi.

Sv. sestra Faustína napísala: „Ráno počas meditácie sa vo mne zrodilo jedno z tajných želaní, aby eucharistický Ježiš bol aj tento rok mojím zvláštnym patrónom – tak ako predtým. Pred mojím Milovaným som toto želanie zatajila. Hovorila som s ním o všetkom – okrem toho, že ho chcem mať za patróna. Keď sme prišli do refektára na raňajky, po prežehnaní sa začalo žrebovanie patrónov. Keď som sa priblížila k obrázkom, na ktorých boli napísané mená patrónov, vzala som jeden bez rozmýšľania, ale nepozrela som sa hneď, chcela som sa na niekoľko minút umŕtviť. Vtom počujem v duši hlas: – Som tvojím patrónom, čítaj. V tej chvíli som sa pozrela na nápis a čítala som: «Patrón na rok 1935 – Najsvätejšia sviatosť oltárna»“ (Den. 360).

Podobne ako sestra Faustína, aj my si vylosujeme patróna, ktorý nám je mimoriadne blízky. Ak si však vylosujeme niekoho, koho nepoznáme, bude to výborná príležitosť poznať životopis a spiritualitu nášho nového svätého ochrancu.

Pozývame vás na losovanie a kráčanie po ceste s tohtoročným patrónom!

Patróna na Nový rok si môžete vylosovať tu:

Patróni 2023

PL              EN              DE                IT                 RU                 ES                 FR               SK