Modlitba

a

Všetci apoštoli Božieho milosrdenstva bez ohľadu na to, či sú dobrovoľníkmi alebo členmi, sú pozvaní žiť hlbší vnútorný život. Záleží im na rozvoji osobného vzťahu s Bohom. Snažia sa stretávať s milosrdným Ježišom, ktorý je prítomný v Božom slove a vo sviatostiach, najmä v Eucharistii. Starostlivo dbajú na pravidelnú individuálnu modlitbu. Takto sa pravda o Božom milosrdenstve dostáva nielen do ich mysle, ale predovšetkým do ich sŕdc. Potreby Cirkvi a sveta zverujú Márii, Matke milosrdenstva, zvlášť modlitbou posvätného ruženca.

Ich osobitnou úlohou je vyprosovať Božie milosrdenstvo pre celý svet využívaním darov, ktoré nám Boh dal prostredníctvom sv. sestry Faustíny: sviatok Božieho milosrdenstva, korunka Božieho milosrdenstva a modlitba v hodine milosrdenstva.