Milosrdenstvo klope na tvoje srdce

„Ukrižovaný Kristus je sám tým Slovom, ktoré nepominie, je ten, ktorý stojí pri dverách a klope na srdce každého človeka. Pritom nepotláča slobodu človeka, ale chce v nej vzbudiť lásku…“ (Dives in misericordia, č. 8).

Svätý Ján na začiatku svojho Evanjelia napísal: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo“ (Jn 1, 1-3). Ježiš je Slovo! On je večné Slovo, Slovo, ktoré je všemohúce, ktoré trvá večne a nikdy nepominie. Je to Slovo milosrdenstva! Je to Boh, ktorý „stojí a klope na dvere každého ľudského srdca“ … Stojí a klope na dvere tvojho srdca! Prináša nám milosrdenstvo, obdarúva nás milosrdenstvom a chce ho vzbudiť aj v tvojom srdci!

Prijímaš do svojho srdca Slovo, ktorým je milosrdný Ježiš?

Hľadáš v Božom slove odpovede na otázky týkajúce sa tvojho života?

Umožňuješ Bohu svojou vernosťou vnuknutiam Ducha Svätého v každodennom živote, aby v tvojom srdci vzbudil postoj milosrdenstva?

”Na jedno si dávam pozor, to jedno je pre mňa dôležité, to jedno je mi všetkým, tým žijem a s tým umieram, a to je svätá Božia vôľa. Ona je mojím každodenným pokrmom. Celá moja duša je pozorne započúvaná do Božích želaní. Konám vždy to, čo Boh odo mňa žiada” (Den. 652).

”Dôverujem ti, ó, Bože, lebo nebo a zem sa pominú, ale tvoje slovo trvá naveky” (Den. 23).