„Maľuj Boží obraz…“

Dnes si pripomíname 92. výročie zjavenia Milosrdného Ježiša, ku ktorému došlo v Plocku. Ježiš vtedy povedal sestre Faustíne, aby namaľovala jeho obraz. Dnes sa na mieste tohto stretnutia nachádza nové Sanktuárium Božieho milosrdenstva.

Keď sestra Faustína uvidela Pána Ježiša, zapísala si do svojho Denníčka: „Mlčky som hľadela na Pána, moja duša bola preniknutá bázňou, ale aj veľkou radosťou (Den. 47). My dnes môžeme hľadieť na túto udalosť, ktorá bola zachytená štetcom. Pri pohľade na tento obraz môžeme cítiť veľkú radosť, ale aj bázeň (ako sestra Faustína). Nie je rozhodujúce, aké pocity budeme prežívať, nech sú akékoľvek. Podstatné je, aby nás priblížili k Ježišovi, ktorý je vždy plný milosrdenstva.

Keď sr. Faustína o tejto udalosti povedala svojmu spovedníkovi, dostala odpoveď: „Maľuj Boží obraz vo svojej“ (Den. 49). Berme to ako povzbudenie, aby sme aj my „maľovali“ v duši obraz milosrdného Ježiša. Prosme ho, aby náš pohľad bol ako jeho pohľad z kríža; aby sme sa ako on vedeli vyjsť v ústrety blížnym. Prosme, aby naše srdce bolo ako jeho srdce pripravené prijať s láskou a milosrdenstvom tých, ktorých nám Boh postaví do cesty.


Počúvajme Ježišove slová:
Namaľuj obraz […] s nápisom:
Ježišu, dôverujem Ti“
(Den. 47). 
Vezmime si tieto slová k srdcu.
Namaľujme tento obraz v našej duši.
Avšak nie štetcom, ale postojom nášho života. Žime slová, ktoré sú pod týmto obrazom – a s dôverou sa odovzdajme Bohu.
Možno takýmto spôsobom budeme
môcť priblížiť tento obraz každému,
koho stretneme?

Bože, dnes, pri ďalšom výročí stretnutia sv. Faustíny s Ježišom, ti ďakujeme za tento obraz milosrdného Ježiša.

Ježišu, dôverujem Ti!