List pre členov a dobrovoľníkov

Drahé sestry a bratia v Kristovi,
– členovia a dobrovoľníci združenia Faustínum!

 

V tomto posvätnom adventnom vás srdečne pozdravujem. Advent je výnimočný čas, v ktorom sa spolu s Máriou učíme postoju bdelosti a pozornosti, aby sme spoznali prichádzajúceho Boha a neprešli okolo neho ľahostajne. My, ktorí chceme byť apoštolmi Božieho milosrdenstva, sme k tomu obzvlášť povolaní. Bdelosť je postoj apoštola. Umožňuje nám rozpoznať každú príležitosť, keď nás Boh pozýva k tomu, aby sme mu dôverovali alebo preukázali milosrdenstvo našim blížnym.

Onedlho sa začne nový kalendárny rok. Veríme, že bude hojný na Božie milosti a milosrdenstvo. Rok 2021 je výnimočným rokom pre naše Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Totiž 6. marca oslávime 25. výročie jeho vzniku. Určite to bude vhodná príležitosť na zamyslenie sa, na oživenie spomienok, ale predovšetkým na vďačnosť za všetko, čo Boh urobil pre naše združenie i jednotlivo pre každého z nás. Pri tejto príležitosti vás srdečne pozývam, aby ste napísali krátke svedectvo, ktoré by sa začínalo slovami: „Som v združení Faustínum, pretože …“. Vaše svedectvá vložíme na našu webovú stránku. Bude to jeden z prvkov našich spoločných osláv a znak duchovného spojenia. Zašlite nám ich, prosím, elektronicky do sekretariátu združenia (email: sekretariat@faustinum.pl najneskôr do 31. januára), aby sme sa mohli navzájom obohatiť.

V rámci oslavy nášho výročia plánujeme okrem iného aj Piaty medzinárodný kongres apoštolov Božieho milosrdenstva zo združenia Faustínum, ktorý sa uskutoční v dňoch od 2. do 5. októbra 2021 Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Kongres bude mať modlitebný a formačný charakter a bude sa konať pod heslom: Sláviť milosrdenstvo. Odporúčame vám zapísať si uvedený termín už dnes, aby sme ho mohli stráviť spoločne. Kongres by sa mal konať v sanktuáriu Božieho milosrdenstva, ale zároveň bude vysielaný aj on-line pre tých, ktorí nebudú môcť prísť do Lagievnik. Prednášky budú prebiehať v dvoch jazykoch: poľštine a angličtine. Ak to však bude potrebné a možné, prednášky ponúkneme aj v iných jazykoch. Z dôvodu pandémie nateraz ešte nevieme poskytnúť podrobné informácie o kongrese, preto vás upovedomíme neskôr.

Vzhľadom na to, že chceme byť s vami v kontakte a informovať vás o novinkách v našom združení, najmä v súvislosti so spomínaným výročím, zašlite prosím do nášho sekretariátu na Slovensku (email: faustinum@milosrdenstvo.sk) vašu aktuálnu emailovú adresu.

Kvôli pandémii sú naše stretnutia obmedzené alebo nemožné, preto vás pozývam, aby sme na seba pamätali v modlitbách a prežili toto náročné obdobie v duchu dôvery. Srdečne vás pozdravujem a uisťujem vás o našich každodenných modlitbách na vaše úmysly.

 

Sr. Miriam Janiec KMBM
vedúca združenia Faustínum

 

Krakov-Lagievniki, 7. decembra 2020