Kríž je zjavením milosrdenstva

„Takto Kristov kríž, na ktorom Boh Syn, ktorý je jednej podstaty s Otcom, dal dokonalé zadosťučinenie Božej spravodlivosti, je akýmsi „základným“ zjavením milosrdenstva alebo vlastne lásky, ktorá bojuje proti samému koreňu všetkého zla v dejinách človeka: proti hriechu a smrti” (Dives in misericordia,  8).

Ježišovo utrpenie, jeho kruté umučenie na kríži a súhlas s položením života za každého z nás – to je mimoriadny, dalo by sa dokonca povedať: príliš veľký dôkaz Božieho milosrdenstva voči nám. Naozaj musel Ježiš tak strašne trpieť? Bol kríž nevyhnutný so všetkou jeho krutosťou a násilím? Ježišov kríž je odpoveďou na náš hriech – môj a tvoj hriech … Tam na Kalvárii sa stretla Láska a hriech … Na Ježišovom kríži milosrdný Boh vychádza v ústrety zlu, aby ho zničil a oslobodil nás raz a navždy.

Keď uvažujem o Ježišovom umučení, som si hlboko vedomý toho, že príčinou sú moje hriechy?

Čo sa rodí v mojom srdci, keď si pomyslím, že je to pre mňa, z lásky ku mne Ježiš súhlasil s krutým umučením a smrťou?

Kvôli tebe som zostúpil z neba na zem, kvôli tebe som dovolil, aby ma pribili na kríž, kvôli tebe som dovolil kopijou otvoriť svoje najsvätejšie srdce a otvoril som ti prameň milosrdenstva. Prichádzaj a načieraj milosti z tohto prameňa nádobou dôvery. Skrúšené srdce nikdy neodmietnem, tvoja úbohosť utonula v priepasti môjho milosrdenstva. Načo by si mala so mnou viesť [spor] o svoju úbohosť. Urob mi radosť tým, že mi odovzdáš všetku svoju biedu a celú svoju úbohosť, a ja ťa naplním pokladmi milostí (Den. 1485).