Je to už 160 rokov!

Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva dnes oslavuje 160. výročie svojho vzniku.

Z Varšavy, kde bol prvý dom našej kongregácie, sme sa v priebehu rokov dostali aj mimo Poľska, vrátane Brazílie, Spojených štátov, Talianska, Slovenska a Kuby.

Naša zakladateľka – Matka Terézia Potocká – určite nevedela, že práve v kongregácii, ktorú založila, bude žiť veľká svätica, ktorá celému svetu odovzdá posolstvo Božieho milosrdenstva. Navyše asi nečakala, že kongregácia bude mať laickú pobočku, ktorú ste vytvorili vy – dobrovoľníci a členovia združenia Faustínum!

Ďakujeme vám, že ste s nami!