Integračné stretnutie v Košiciach

V dňoch 22. až 23. októbra navštívili zástupcovia krakovského spoločenstva „Faustínum“ spoločenstvo „Faustínum“ v Košiciach. Integračné stretnutie bolo súčasťou slávnosti posvätenia nových fresiek sv. Faustíny a sv. Jána Pavla II. vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach.

Pozrite si fotogalériu.