II. Zjazd združenia Faustínum


V sobotu 19. júna sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove bude konať II. Zjazd združenia „Faustínum“ pod heslom: „Dovoľme, aby nás formoval milosrdný Pán”. Počas slávnostnej svätej omše a adorácie budeme ďakovať milosrdnému Bohu za 25 rokov existencie nášho združenia.
Súčasťou programu sú aj konferencie, svedectvá a prezentácie spoločenstiev „Faustínum“ a spoločná oslava nášho jubilea. Modlíme sa za všetkých členov a dobrovoľníkov združenia „Faustínum“ na celom svete a ďakujeme Bohu za toto veľké dielo milosrdenstva. Pozýme vám, aby ste sa s nami duchovne spojili a modlili sa za všetkých účastníkov zjazdu.