Formačné stretnutie Združenia „Faustínum“ v Jablunkove – 17. februára 2022