Formačné stretnutie a duchovné cvičenia v Čechách

17. februára sa Sr. M. Clareta Fečová zúčastní na formačnom stretnutí Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva „Faustínum“ v Jablunkove v Českej republike.

V programe: svätá omša, prednáška na tému „Ako byť apoštolom Božieho milosrdenstva v dnešnom svete“, agapé a zdieľanie apoštolátu milosrdenstva v Českej republike.

Následne od 18. do 20. februára sa na Velehrade uskutočnia trojdňové duchovné cvičenia so Svätým písmom a Denníčkom sv. Faustíny na tému: „Poďte vy sami do ústrania a trochu si odpočiňte“. Duchovné cvičenia bude viesť o. Ján Bittšanský a sr. M. Clareta Fečová. Zúčastnia sa na ňom členovia, dobrovoľníci a sympatizanti združenia Faustínum z Českej republiky a Slovenska.