Formácia

 

Členovia nášho združenia Faustínum sa formáciou pripravujú na apoštolát milosrdenstva. 

Základný formačný program trvá 4 roky:

  1. rok  – Poznávať milosrdenstvo
  2. rok  – Žiť s postojom dôvery
  3. rok  – Žiť milosrdenstvom
  4. rok  – Spolupracovať s milosrdenstvom

Na každý rok sú pripravené tri prednáškové cykly:

  • Biblický cyklus
  • ABC vnútorného života 
  • Duchovnosť sv. sestry Faustíny

Jednotlivé témy boli vypracované na základe Svätého písma, cirkevných dokumentov a Denníčka sv. sestry Faustíny.

Formácia je v poľskom, anglickom, nemeckom, vo francúzskom a v slovenskom jazyku a môže prebiehať individuálne alebo v skupine. Jednotlivé spoločenstvá združenia Faustínum existujú pri niektorých kláštoroch Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva a vo farnostiach. Ak sa člen nemôže zúčastňovať na stretnutiach spoločenstva, má možnosť formovať sa individuálne a objednať si formačné materiály na sekretariáte združenia Faustínum. Ďalšie informácie o spoločenstvách vám rady poskytneme na sekretariáte združenia Faustínum alebo sa môžete obrátiť na sestry našej Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva pôsobiace na Slovensku v Košiciach.

Formáciu napomáhajú aj duchovné obnovy, duchovné cvičenia, formačné sympóziá a vydávané publikácie.