Dve vzácne perly…

Dnes slávime sviatok Obetovania Pána. Pripomíname si udalosť, pri ktorej Panna Mária obetovala v jeruzalemskom chráme dieťa Ježiša. Je to tiež Deň zasväteného života, kedy sa modlíme najmä za tých, ktorí svoj život zasvätili službe Bohu.

Sám Pán Ježiš nás žiada, aby sme sa modlili na tento úmysel. Svätej sestre Faustíne povedal: „Zverujem do tvojej starostlivosti dve perly drahé môjmu srdcu. Sú nimi duše kňazov a rehoľné duše. Budeš sa modliť zvlášť za nich (Den. 531).  Preto vás chceme povzbudiť, aby ste sa za tieto dve perly modlili.

V Denníčku pod tým istým číslom sa tiež píše, aby sme modlitby, pôsty, umŕtvovania, prácu a všetky utrpenia spájali s Ježišovou modlitbou, pôstom, umŕtvením, prácou a utrpením. Vtedy budú mať moc pred jeho Otcom“ (porov. Den. 531).  Na túto modlitbu nepotrebujeme osobitný čas navyše, len úmysel a túžbu prijať všetko, čo nám deň prinesie, s dôverou a v spojení s Ježišom. 


Ďakujeme Vám za Vaše modlitby za nás.
Veľmi ich potrebujeme.
Modlitba je pre nás nesmierne dôležitá, posilňuje nás, pomáha nám počuť hlas Ducha Svätého a je pre nás
svetlom pri rozlišovaní cesty,
ktorou sa má naše združenie uberať.
Modlitba nás spája a zjednocuje.

V Deň zasväteného života zverme všetky vzácne perly Bohu. Modlime sa za kňazov a zasvätené osoby, aby svojím životom verne a účinne svedčili o Bohu bohatom na milosrdenstvo.