Duchovné cvičenia 2022

Duchovné cvičenia pre členov a dobrovoľníkov
združenia Faustínum
a pre ctiteľov Božieho milosrdenstva

Duchovné cvičenia organizujeme spravidla štyrikrát do roka v Charitnom domove v Dolnom Smokovci alebo v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Exercície, ktoré prebiehajú v silenciu, vychádzajú zo Svätého písma a z Denníčka sv. sestry Faustíny Kowalskej. Hlavnou tematikou je Božie a ľudské milosrdenstvo v praxi. Duchovné cvičenia vedú sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva a kňazi.

Plánované exercície v tomto roku:

18. – 20. februára na Velehrade v Čechách
20. – 22. mája v Smižanoch
24. – 26. júna v Exercičnom dome v Prešove
9. – 11. septembra v Smižanoch

Prihlasovanie: faustina@milosrdenstvo.sk