Duchovné cvičenia 2020

Duchovné cvičenia pre členov a dobrovoľníkov
združenia Faustínum
a pre ctiteľov Božieho milosrdenstva

Duchovné cvičenia organizujeme spravidla štyrikrát do roka v Charitnom domove v Dolnom Smokovci alebo v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Exercície, ktoré prebiehajú v silenciu, vychádzajú zo Svätého písma a z Denníčka sv. sestry Faustíny Kowalskej. Hlavnou tematikou je Božie a ľudské milosrdenstvo v praxi. Duchovné cvičenia vedú sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva a kňazi.

Plánované exercície v budúcom roku:

12. – 14. marca v Smižanoch

14. – 16. mája v Smižanoch

25. – 27. júna v Dolnom Smokovci

10. – 12. septembra v Smižanoch

13.– 5. decembra v Dolnom Smokovci

Prihlasovanie: faustina@milosrdenstvo.sk