Duchovné cvičenia 2023

Duchovné cvičenia pre členov a dobrovoľníkov
združenia Faustínum
a pre ctiteľov Božieho milosrdenstva

Duchovné cvičenia organizujeme spravidla štyrikrát do roka. Prebiehajú v silenciu, vychádzajú zo Svätého písma a z Denníčka sv. sestry Faustíny Kowalskej. Duchovné cvičenia vedú sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva a kňazi.

Plánované duchovné cvičenia v roku 2023:

Sanktuárium Božieho Milosrdenstva v Krakove v Poľsku:

24. – 26. marca v Krakove; vedie o. Tomáš Belá a sr. M. Clareta Fečová ISMM

Prihlasovanie po 10. januári na email: krakov@milosrdenstvo.sk

15. – 17. septembra v Krakove; vedie o. Artur Ciepielski a sr. M. Clareta Fečová ISMM

Vzhľadom na veľký záujem a obmedzenú kapacitu ubytovania máme už všetky miesta obsadené.

Duchovné cvičenia na Slovensku:

22. – 24. júna v Exercičnom dome jezuitov v Prešove; vedie sr. M. Benediktína Fečová ISMM

13.– 15. októbra v Košiciach-Lorinčíku; vedie sr. M. Benediktína Fečová ISMM a bratia karmelitáni.

Prihlasovanie otvoríme vždy mesiac pred začiatkom duchovných cvičení.