Čestní členovia

a

Rada združenia Faustínum môže udeliť čestné členstvo ľuďom, ktorí sa osobitne podieľajú na realizácii cieľov združenia.

Čestnými členmi združenia Faustínum sa stali:

  1. Krakovský metropolita kardinál František Macharski (od 20. mája 2006)
  2. Mons. Stanislav Smoleński, biskup (od 20. mája 2006)
  3. Matka Paulina Słomka, generálna predstavená Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva v rokoch 1986-1998 (od 20. mája 2006)
  4. Biskup István Katona z Maďarska zodpovedný za združenie Faustínum v tejto krajine (od 4. októbra 2008)
  5. Artur Ciepielski, dlhoročný formátor združenia Faustínum na Slovensku (od 1. septembra 2010)