Pripravujeme

Srdečne vás pozývame, aby ste tohtoročné Veľkonočné trojdnie prežili spolu so sv. sestrou Faustínou. Každý deň od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele vám chceme ponúknuť 4-5 minútové nahrávky, v ktorých s vami budeme zdieľať osobné reflexie súvisiace s odkazom a…