Duchovné Sväté Prijímanie

Mnoho rokov sa v Cirkvi praktikovalo takzvané “duchovné sväté prijímanie”. V tomto mimoriadne ťažkom období, keď toľkí z nás sa nemôžu zúčastniť na svätej omši a prijímať sviatostné Kristovo telo, je veľmi užitočné praktizovať duchovné sväté prijímanie. Môže to byť odpoveď…

Antivírusový obraz

Dnes som videla Božiu slávu, ktorá plynie z tohto obrazu. Veľa duší dostáva milosti, aj keď o nich nahlas nehovoria. Hoci jeho osudy sú rôzne, prináša Bohu slávu a úsilie satana a zlých ľudí je zneškodnené a vychádza navnivoč. Napriek…

Prístup k milosrdenstvu

Všade okolo nás sú zákazy a obmedzenia v dôsledku pandémie koronavírusu, ktorá sa čoraz viac rozširuje. Nemáme voľný prístup k našim priateľom, k práci, vzdelávaniu či zdravotnému vyšetreniu. Vždy však máme prístup k “času milosrdenstva”. a Teraz keď je mnoho…

Spojme sa v modlitbe

Povzbudzujeme všetkých apoštolov Božieho milosrdenstva, najmä členov a dobrovoľníkov Faustínum k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva na úmysel zastavenia epidémie koronavírus a za všetkých pacientov a lekárov. Prosme o Božie milosrdenstvo pre celý svet, aby aj toto ťažké obdobie bolo zakúsením Božej…

24 rokov existencie združenia Faustínum

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum oslávilo  v piatok 06. marca 24. výročie svojho založenia. Založil ho vtedajší krakovský metropolita kardinál František Macharský. Tým umožnil veriacim zapojiť sa do poslania a charizmy sv. sestry Faustíny Kowalskej. V súčasnosti združuje 18 420 dobrovoľníkov a 680 členov…