Stretnutie krakovskej formačnej skupiny

20. júna 2020 sa uskutočnilo posledné stretnutie krakovskej formačnej skupiny. Počas sv. omše a adorácie Najsvätejšej Sviatosti v Bazilike Božieho milosrdenstva sme ďakovali Bohu za čas formácie a všetky milosti, ktoré sme dostali. Na poslednej prednáške „Ako žiť Eucharistiou v každodennom…