II. Zjazd združenia Faustínum


V sobotu 19. júna sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove bude konať II. Zjazd združenia “Faustínum” pod heslom: “Dovoľme, aby nás formoval milosrdný Pán”. Počas slávnostnej svätej omše a adorácie budeme ďakovať milosrdnému Bohu za 25 rokov existencie nášho…

Noví členovia “Faustinum”

Na májovom zasadnutí vedenia boli do skupiny členov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum prijatí 3 noví členovia: jeden z Francúzska a dvaja zo Slovenska. Tešíme sa, že do nášho spoločenstva sa pripojili noví apoštoli Milosrdného Ježiša, ktorí chcú vyprosiť Božie…

5. Medzinárodný kongres apoštolov Božieho milosrdenstva

Srdečne pozývame všetkých členov a dobrovoľníkov Faustínum na 5. Medzinárodný kongres apoštolov Božieho milosrdenstva, ktorý sa uskutoční od 2. do 5. októbra 2021 vo svätyni Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Téma kongresu: „Sláviť milosrdenstvo“. Môžete sa ho zúčastniť osobne alebo online. Prihlasovanie bude čoskoro otvorené!