Veľká noc 2021

„Dnes počas zmŕtvychvstania som uvidela Pána Ježiša vo veľkej žiare. Priblížil sa ku mne a povedal: Pokoj vám, deti moje! Pozdvihol ruku a žehnal. Rany na rukách a nohách neboli zakryté, ale jasne žiarili.“ (Sv. sestra Faustína, Den. 205) Drahí…

Slávnosť sv. Jozefa

Svätý Jozef patrí k mimoriadnym patrónom Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva, ako aj všetkých apoštolov Božieho milosrdenstva! Svätá Faustína o ňom v Denníčku napísala: „Hľadel na mňa s veľkou dobroprajnosťou a dal mi poznať, ako veľmi podporuje toto dielo. Prisľúbil mi svoju zvláštnu pomoc…