Príbeh kňaza …

Keď som prvýkrát počul o Božom milosrdenstve a korunke Božieho milosrdenstva, bol som zmätený a pomyslel som si, načo ďalšia modlitba a čo dobré z toho bude. Nevedel som o tom, ale Ježiš mi plánoval zjaviť svoje milosrdenstvo. Keď som…

Adoptuj zomierajúceho

Apoštoli Božieho milosrdenstva z Faustínum v Taliansku vyšli s iniciatívou „Adoptuj zomierajúceho“. Povzbudzujú ľudí, aby sa modlili korunku Božieho milosrdenstva za umierajúce osoby – najmä za tých, ktorí trpia na COVID-19, ktorí nemôžu prijať sviatosti, najmä za tých, ktorí sú…