Príbeh kňaza …

Keď som prvýkrát počul o Božom milosrdenstve a korunke Božieho milosrdenstva, bol som zmätený a pomyslel som si, načo ďalšia modlitba a čo dobré z toho bude. Nevedel som o tom, ale Ježiš mi plánoval zjaviť svoje milosrdenstvo. Keď som…