Na záver

Gratulujeme vám, že ste  vytrvali až do konca na ceste odovzdania! Na konci našej 30-dňovej spoločnej cesty vás pozývame, aby ste sa prostredníctvom Márie odovzdali milosrdnéhu Bohu. Môžete to urobiť pomocou nahrávky alebo textu navrhnutého na našej webovej stránke. Tiež…