Veľká sobota – Nádej

V Denníčku nájdeme len dve poznámky, ktoré si sv. sestra Faustína zapísala na Bielu sobotu. Vyžaruje z nich a radosť.   V prvom úryvku ju Ježiš uisťuje, že to, čo doteraz v Denníčku napísala, je v súlade s Božou vôľou. „Počas adorácie mi…

Veľký piatok – novéna k Božiemu milosrdenstvu

Sestra Faustína trávila aj Veľký piatok s trpiacim Ježišom. V Denníčku zapísala: „Ježiš strháva moje srdce do ohňa svojej lásky.(…) Dáva mi poznať, ako veľmi trpel pre mňa“ (porov. Den. 26). Tento deň pre svätú Faustínu súvisel s posolstvom Božieho milosrdenstva. Dozvedela…

Zelený štvrtok – túžba po Bohu

Na Zelený štvrtok Ježiš povedal sv. sestre Faustíne: „Túžim, aby si sa obetovala za hriešnikov, zvlášť za tie duše, ktoré stratili nádej v Božie milosrdenstvo“ (Den. 308). V ten deň sa sestra Faustína „v zjednotení s Ježišom Kristom, Vykupiteľom duší“,…

„Taká je moja láska“

„Najviac sa mi páčiš, keď rozjímaš o mojom bolestnom umučení“ (Den. 1512).   Pozývame vás rozjímať o Ježišovom utrpení so sv. sestrou Faustínou.Každý pôstny piatok o 16:00 hod. „Taká je moja láska“ – pozri si upútavku a pošli ju svojim priateľom!…