Ako chodíš?…

V piatom pôstnom týždni sme pozvaní k tomu, aby sme premýšľali ako a kam kráčame… Ako iní vnímajú naše “ponáhľanie sa” im na pomoc…? Počas dňa urobíme veľa krokov. Chodíme do práce, staráme sa o deti alebo niečo vybavujeme. Záleží…

Čo robíš?…

Vo štvrtom pôstnom týždni sme pozvaní k tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, čo robíme našimi rukami… Ako používame obe ruky, ktoré nám Boh dal… Mnohokrát počas dňa použijeme naše ruky, aby sme niekoho pozdravili, pripravili si jedlo alebo…