Buďte milosrdní

“Kristus zjavoval milosrdnú lásku Boha, zároveň žiadal od ľudí, aby sa vo svojom živote dali viesť láskou a milosrdenstvom. Táto požiadavka patrí k podstate mesiášskeho posolstva a tvorí jadro evanjeliovej etiky. Kristus-Učiteľ to vyhlasuje aj vo forme prikázania, ktoré označuje ako ‚najväčšie a prvé‘ aj vo forme blahoslavenstva, keď v reči na hore hovorí: ‚Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo‘ “ (Dives in Misericrodia, 3).

Pravda o Božej láske ku každému z nás je niečo, čo potrebujeme ako vzduch, aby sme žili a boli šťastní. Avšak šťastní môžeme byť až vtedy, keď túto skúsenosť milosrdnej lásky nášho Otca odovzdáme ďalej a staneme sa akoby predĺžením jeho milosrdenstva vo svete. Všimnime si, že -, ako píše pápež -, nejde o návrh alebo možnosť, ktorú si môžeme zvoliť alebo nie. Výzva byť milosrdný je požiadavka, ktorú Ježiš kladie na každého z nás!

Ako reagujeme na Ježišovu výzvu?

V ktorých situáciách, skutkoch a vo vzťahoch s inými je pre nás prejaviť láskou a milosrdenstvo?

Poprosme dnes Boha o milosť, aby sme boli milosrdní “ako je milosrdný náš Otec“ (Lk 6, 36).

“Dcéra moja, keď cez teba žiadam od ľudí úctu k môjmu milosrdenstvu, tak ty ako prvá sa musíš vyznačovať dôverou v moje milosrdenstvo. Žiadam od teba skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky ku mne. Milosrdenstvo máš svojim blížnym preukazovať vždy a všade, nemôžeš sa tomu vyhýbať ani sa vyhovárať, ani sa od toho oslobodiť. Milosrdenstvo svojim blížnym môžeš prejavovať trojakým spôsobom: po prvé – skutkom, po druhé – slovom, po tretie – modlitbou. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva a je nepochybným dôkazom lásky ku mne” (Den 742).