Blog SK

Pripravujeme

Srdečne vás pozývame, aby ste tohtoročné Veľkonočné trojdnie prežili spolu so sv. sestrou Faustínou. Každý deň od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele vám chceme ponúknuť 4-5 minútové nahrávky, v ktorých s vami budeme zdieľať osobné reflexie súvisiace s odkazom a…

Adoptuj zomierajúceho

Apoštoli Božieho milosrdenstva z Faustínum v Taliansku vyšli s iniciatívou „Adoptuj zomierajúceho“. Povzbudzujú ľudí, aby sa modlili korunku Božieho milosrdenstva za umierajúce osoby – najmä za tých, ktorí trpia na COVID-19, ktorí nemôžu prijať sviatosti, najmä za tých, ktorí sú…

Ako chodíš?…

V piatom pôstnom týždni sme pozvaní k tomu, aby sme premýšľali ako a kam kráčame… Ako iní vnímajú naše “ponáhľanie sa” im na pomoc…? Počas dňa urobíme veľa krokov. Chodíme do práce, staráme sa o deti alebo niečo vybavujeme. Záleží…

Duchovné Sväté Prijímanie

Mnoho rokov sa v Cirkvi praktikovalo takzvané “duchovné sväté prijímanie”. V tomto mimoriadne ťažkom období, keď toľkí z nás sa nemôžu zúčastniť na svätej omši a prijímať sviatostné Kristovo telo, je veľmi užitočné praktizovať duchovné sväté prijímanie. Môže to byť odpoveď…