Blízky Boh

„Lebo v Kristovi zjavená pravda o Bohu ako o otcovi milosrdenstva nám dovoľuje vidieť ho ako veľmi blízkeho človeku, najmä keď človek trpí a je vystavený nebezpečenstvu vzhľadom na svoj život a na svoju dôstojnosť. Z tohto dôvodu sa v terajšom položení Cirkvi a sveta mnohí ľudia – a ich združenia – vedení živým citom viery takrečeno samočinne obracajú na Božie milosrdenstvo“ (Dives in Misericrodia, 2).

Pomysli na problémy, ktorým vo svojom živote čelíš; na utrpenie, ktoré zasahuje tvojich blízkych i priateľov ako aj mnoho neznámych ľudí po celom svete.

Si schopný vidieť v týchto situáciách Otca milosrdenstva, ktorý je vždy nablízku?

Aká je tvoja prvá reakcia, keď narazíš na ťažkosti, keď niekto s tebou zdieľa svoje utrpenie a bezmocnosť? Utiekaš sa spontánne k Božiemu milosrdenstvu?

Veríš v jeho lásku, aj keď nerozumieš tomu, čo sa deje?

„Ó, Pane, aj keď ťa nemôžem pochopiť a nerozumiem tvojmu konaniu, predsa dôverujem tvojmu milosrdenstvu” (Denníček 73).

„Večný Otče, pozri milosrdným okom na celé ľudstvo, ale najmä na úbohých hriešnikov. Toto ľudstvo prebýva v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Pre jeho bolestné umučenie preukáž nám svoje milosrdenstvo, aby sme oslavovali všemohúcnosť tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen” (Denníček 1211).