Sláviť Božie milosrdenstvo

Toto je téma 5. medzinárodného kongresu apoštolov Božieho milosrdenstva. Srdečne pozývame VŠETKÝCH, ktorí chcú prehĺbiť tajomstvo milosrdnej Božej lásky a oslavovať ho v spoločenstve. Možnosť registrácie účastníkov predlžujeme do 15. augusta 2021. Účasť je možná na mieste vo Svätyni Božieho milosrdenstva v…