Apoštolát

 

Viera bez skutkov je mŕtva, ako píše sv. apoštol Jakub. Tieto slová nás pozývajú byť citlivými na potreby našich bratov a sestier. Apoštoli Božieho milosrdenstva v združení Faustínum sa teda usilujú, aby ich oči, uši, jazyk, ruky, nohy a predovšetkým srdce bolo milosrdné. Práve milosrdnými skutkami a slovami máme príležitosť hlásať svojím životom pravdu o Božom milosrdenstve voči každému človeku. Žiadam od teba skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky ku mne. Milosrdenstvo máš svojim blížnym preukazovať vždy a všade, nemôžeš sa tomu vyhýbať ani sa vyhovárať, ani sa od toho oslobodiť. Milosrdenstvo svojim blížnym môžeš prejavovať trojakým spôsobom: po prvé – skutkom, po druhé – slovom, po tretie – modlitbou. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva a je nepochybným dôkazom lásky ku mne. Takto duša oslavuje moje milosrdenstvo a vzdáva mu česť (Denníček, 742).