Antivírusový obraz

Dnes som videla Božiu slávu, ktorá plynie z tohto obrazu. Veľa duší dostáva milosti, aj keď o nich nahlas nehovoria. Hoci jeho osudy sú rôzne, prináša Bohu slávu a úsilie satana a zlých ľudí je zneškodnené a vychádza navnivoč. Napriek satanovej zlobe Božie milosrdenstvo zvíťazí nad celým svetom a budú ho uctievať všetky duše (Denníček 1789).

Táto vízia sestry Faustíny je počas epidémie koronavírusu pre mňa potešujúca. Keď sa s dôverou pozerám do očí milosrdného Ježiša z tohto obrazu, cítim, že strach a neistota o šťastnom zajtrajšku miznú. Boh vie, čo je v mojom srdci, a čaká, že mu to odovzdám. Hovorí ku mne cez Denníček sv. Faustíny: Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, nezahynie. Sľubujem jej tiež víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi, ale najmä v hodine smrti. Ja sám ju budem chrániť ako svoju slávu (Denníček 48).

Vírus, choroba, osamelosť, bezmocnosť a smrť nie sú ničím zoči-voči moci Božej milosti, ktorá plynie z tohto obrazu. Musíme však dodržať karanténu, tzn. nespochybňovať Božiu lásku a milosrdenstvo, aby sa náš duchovný imunitný systém takto posilnil. Musíme sa dobre najesť, čiže nakŕmiť naše srdcia Božím slovom, osobnou a rodinnou modlitbou. Mali by sme sa vyhýbať všetkým senzáciám o pandémii a akýmkoľvek neobozretným činom, mali by sme sa však riadiť nariadeniami štátnych orgánov a zdravotníckych služieb. Aj keď musíme byť doma a nemôžeme ísť na svätú omšu, môžeme sa duchovne spojiť s cirkevným spoločenstvom. Môžeme tiež použiť pripojenia online a ďalšie multimédiá.

Chcem byť zdravý? Nechcem sa nakaziť nedôverčivým vírusom alebo nebodaj dostať duchovnú horúčku? Boh mi dáva liek: Dávam ľuďom nádobu, s ktorou majú prichádzať k prameňu milosrdenstva po milosti. Tou nádobou je tento obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem ti (Denníček 327).

Spolu s Máriou pri zvestovaní chcem prijať tento liek od Boha a počúvať Boží hlas v mojom srdci: 25. marca. Ráno počas rozjímania ma obklopila Božia prítomnosť zvláštnym spôsobom. Videla som nesmiernu Božiu veľkosť a zároveň jeho zníženie sa k stvoreniu. Vtom som uzrela Pannu Máriu, ktorá mi povedala: „Ó, aká milá je Bohu duša, ktorá je poslušná vanutiu jeho milosti. Ja som dala svetu Spasiteľa a ty máš hovoriť svetu o jeho veľkom milosrdenstve (Denníček 635).

Pozerajme sa preto na milosrdného Ježiša a naša teplota sa nezvýši a duchovný vírus na nás nezaútočí! Dôverujme mu a budeme zdraví!