Ako ste prežili 30. apríl 2000?

Ako si spomínate na kanonizáciu sestry Faustíny, ktorá sa uskutočnila presne 30. apríla roku 2000?

  1. Kde ste boli a čo ste zažili? (max. 3 vety)

  2. Čo pre vás táto udalosť znamenala? (max. 3 vety)

  3. Ako zmenila kanonizácia sestry Faustíny váš život? (max. 3 vety)

Spolu so sv. sestrou Faustínou čakáme na vaše spomienky.

30. apríla zverejníme vaše spomienky na adrese www.faustinum.pl.

Napíšte na túto adresu: faustinum@faustyna.pl