Adventná cesta našich túžob so svätou Faustínou #6

V tomto adventnom období som dostal milosť vidieť Božie milosrdenstvo skutočne vo všetkom: v nebi i na zemi, v stretnutí s mojimi bratmi, pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi, v tichosti, pri čítaní evanjelia a v Denníčku sv. Faustíny. Moja túžba znovuobjaviť Božiu prítomnosť vo Svätom písme a v mojom srdci sa naozaj naplnila. Som vďačný za všetko, čo mi Pán dal v mojom živote, a hľadím do budúcnosti s nádejou, aby som pokojne prešiel týmto časom skúšky. Ďakujem svätej Faustíne, pretože každý deň keď čítam jej Denníček, osvecuje ma svojím svedectvom viery, dokáže ma rozveseliť, usmerniť a dodať mi odvahu.

Požehnané Vianoce! Ježišu, dôverujem ti!
Páter Attilio, OFM, Taliansko

 

Advent bol tento rok iný, hoci som si povedala: bude to podobné ako v pôstnom období kvôli tejto strašnej dobe pandémie. Ale toto je môj prvý advent v združení Faustínum …! Podarilo sa mi spolu s rodinou apoštolov Božieho milosrdenstva sledovať „adventnú cestu túžbob sv. Faustíny“, duchovne vycestovať do Betlehema a k milosrdenstvu dieťaťa Ježiša.

Som si istá, že na Štedrý večer spoznám v tomto Dieťati všetku Otcovu lásku, všetku nehu, ktorá vyžaruje z tohto Dieťaťa, a ktorá v ustavične obklopuje každého z nás, a budem s dôverou opakovať: Ježišu, dôverujem ti! Verím tomuto milému Dieťaťu, ktoré si vybralo Betlehem a ktoré si každý deň vyberá moje úbohé srdce pre svoje narodenie a aby ma naučilo milosrdenstvu …

Toto sú moje Vianoce …

Svätá Faustína, pomôž mi nezabudnúť na žiadne tvoje učenie.

Ježišu, dôverujem ti!
Evelina, Taliansko

 

Tento rok považujem za mimoriadny, pretože som sa s vami cítil viac zjednotený ako kedykoľvek predtým. Každý deň som premýšľal, meditoval a snažil sa plniť úlohy na každý adventný týždeň! Vedel som, ako hlboko prežívala sestra Faustína toto vianočné obdobie, a pripravoval som sa s ňou na prijatie narodeného Ježiša v mojom srdci.

Ježišu, dôverujem ti!
Váš apoštol
Camillo, Taliansko

 

V tomto adventnom období som bola prekvapená, že túžby sestry Faustíny, ktoré sme rozoberali v jednotlivých týždňoch, sa zhodovali s tým, čo sa dialo v mojom živote. Prvý týždeň som prežívala svoje duchovné cvičenia a bol to čas, keď mi Boh dal poznať pravdu o sebe a o ňom, ktorý je vo svojom milosrdenstve taký nesmierny! V nasledujúcom týždni som nachádzala tému dôvery v Božom slove ako aj v Denníčku. Keď v tomto čase prišlo do môjho života utrpenie, pomohla mi modlitba o dôveru. Túžba sestry Faustíny zvelebovať Boha mi pomohla chváliť jeho milosrdenstvo aj uprostred ťažkostí, ktoré som zakúšala. Ďakujem milosrdnému Ježišovi za tento čas a za všetky milosti, ktoré som dostala.

sr. M. Emanuela, Krakov

 

Pokoj a dobro!

Volám sa Giusy a som apoštolom Božieho milosrdenstva!

Tu je moje svedectvo o advente:

Tento rok som mohol prežiť adventnú cestu inak, oveľa krajšie a úžasnejšie ako po minulé roky, a za to ďakujem aj sestre Emanuele – za jej prácu. Pochopil som skutočný význam adventu prostredníctvom videozáznamov každú nedeľu so svedectvom sv. Faustíny Kowalskej, ale aj prostredníctvom meditácie s mojou skupinou GI.FRA (Františkánska mládež); Pochopil som, že ADVENT je OČAKÁVANIE, TÚŽBA po Božom milosrdenstve a láske. A nielen na symbolickej úrovni – akoby to bol čas, ktorý sa iba letmo podobá na príchod Boha, ktorý sa stal človekom pred 2 000 rokmi, ale skôr ako čas na prebudenie v Láske, v očakávaní na príchod milosrdného Pána, ktorý bude súdiť spravodlivo. Dokázal som objaviť túto pravdu, ktorá mi po iné roky vždy unikla a vďaka tomu som mohol každý deň neustále objavovať a očakávať Božiu lásku a milosrdenstvo!

Giusy, apoštol milosrdenstva z Talianska

 

V tejto dobe poznačenej Covidom moje srdce rozšírila prítomnosť Ježiša vo mne a vedomie jeho milosrdenstva a nehy. Napriek ťažkostiam, s ktorými sa stretávam každý deň … Našla som ukryté šťastie, ktoré som si nikdy ani len nepredstavovala. Chcela by som všetkým povedať o jeho milosrdenstve a pokoji, ktorý dáva. Ďakujem, Ježišu! Ďakujem všetkým bratom a sestrám!

Požehnané Vianoce!
Gabriella, Taliansko