90. výročie mimoriadneho stretnutia …

Dnes uplynie 90 rokov od mimoriadnej udalosti, keď sestra Faustína videla vo svojej izbe v kláštore v Płocku milosrdného Ježiša, ktorý ju požiadal, aby namaľovala Jeho obraz. Povedal jej: Namaľuj obraz podľa toho, ako ma teraz vidíš, s nápisom: Ježišu, dôverujem ti. Túžim, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke a potom aj na celom svete. Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, nezahynie. Sľubujem jej tiež víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi, ale najmä v hodine smrti. Ja sám ju budem chrániť ako svoju slávu (Den. 47 – 48).

Ďakujme milosrdnému Bohu za tento veľký dar a za všetky milosti, ktoré sme dostali pred  týmto obrazom ako odpoveď na našu dôveru!