8. Deň – Odovzdám milosrdnému Ježišovi mojich blízkych